Din virksomhed

MiniRevision - Revision,revisor, bogholder, regnskab, bogføring, selvangivelse

Du kan indgå en aftale med MiniRevision, hvis din virksomhed ligger i Nordsjælland.

MiniRevision fungerer først og fremmest som revisor med bogføring og revision for de mindre virksomheder med op til 1.200 bilag årligt.

Du kan bruge MiniRevision, hvis du driver din virksomhed som personligt ejet eller som ApS eller A/S i Nordsjælland.

Hvis du har valgt virksomhedsordning eller ikke har fravalgt revision i dit selskab, vil der være et årligt tillæg. Du kan se, hvad det koster under Priser.

Du kan fravælge revision for dit anpartsselskab, hvis dit selskab to regnskabsår i træk ikke overskrider 2 af følgende 3 grænsestørrelser på balancedagen:

  • En balancesum på 4 mio. kr.
  • En nettoomsætning på 8 mio. kr.
  • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret.

Hvis du vil vide mere om mulighederne for fravalg af revision, kan du klikke her.

Hvis dit selskab opfylder betingelserne, er det oplagt at fravælge revision. Vi afstemmer, kontrollerer bilag og udarbejder årsrapport alligevel.

Er du i tvivl om, hvorvidt du kan fravælge revision, og hvilke konsekvenser det har at fravælge revision, er du velkommen til at ringe os op.

Det er en forudsætning for brug af MiniRevision, at bankudtog er fremskaffet og bilag sat i mapper på den månedlige afhentningsdag.

Kontakt MiniRevision om revision bogføring selvangivelse skat moms og andet

Revisor og bogføring i Hillerød Revisor og bogføring i Frederikssund | Revisor og bogføring i Frederiksværk | Revisor og bogføring i Helsinge | Revisor og bogføring i Hundested | Revisor og bogføring i Roskilde | Revisor og bogføring på Sjælland | Revisor og bogføring i Lyngby | Revisor og bogføring i Hørsholm | Revisor og bogføring i Nordsjælland