Om MiniRevision

MiniRevision - Revisor, bogholder, regnskab, bogføring, revision, selvangivelse

MiniRevision er etableret ud fra tanken om, at der ikke er nogen grund til at skyde gråspurve med kanoner.

Vi har 25 års erfaring som revisorer med udarbejdelse af regnskaber, revision, selskabsret og skatterådgivning.

Igennem årene har vi haft både store og små virksomheder som kunder og det er vores (og i øvrigt også Erhvervsstyrelsens) opfattelse, at der ikke er grund til at køre det store revisionsapparat i stilling, når det drejer sig om mindre virksomheder.

Små virksomheder kan kun vanskeligt bære de stadig stigende revisionshonorarer, der bl. a. skyldes de seneste års øgede krav til revisors dokumentation og kvalitetsstyring.

Vi har derfor taget initiativ til MiniRevision, der sigter mod mindre virksomheder med et beskedent revisorbehov.

Vi kan for en fast pris tilbyde bogføring, udarbejdelse af årsregnskab og selvangivelse under de forudsætninger, der er nævnt under Din Virksomhed.

MiniRevision er baseret på et samarbejde mellem os og vore kunder, hvor begge parter løbende opfylder betingelserne for samarbejdet, og hvor begge parter kan gå deres vej uden nogen form for binding, hvis betingelserne ikke længere er opfyldt.

Vi har mange års erfaring med tilfredse kunder. Vi har faste priser, og vi kommer ikke med overraskelser i form af andet honorar end det på forhånd aftalte.

Kontakt MiniRevision om revision bogføring selvangivelse skat moms og andet

Revisor og bogføring i Hillerød Revisor og bogføring i Helsinge | Revisor og bogføring i Frederikssund | Revisor og bogføring i Frederiksværk | Revisor og bogføring i Hundested | Revisor og bogføring i Skævinge | Revisor og bogføring i Melby | Revisor og bogføring i Slangerup | Revisor og bogføring i Liseleje | Revisor og bogføring i Asserbo